Sıkça Sorulan Sorular

1. Theta Healing nasıl bir tekniktir? Uygulama ne gibi aşamalardan oluşuyor?

Theta Healing tekniğinde, zihin, bir meditasyon yönlendirmesi ile, beyin frekanslarından olan tetaya
geçirilir. Teta frekansı günlük hayatta aslında farkında olmadan zaten yaşadığımız uykuyla uyanıklık
arasındaki halimizdir. Bu frekansta olduğumuzda, beden derin bir gevşeme halinde olur, zihin sessizleşir ve
en önemlisi, hayatımızı etkileyen, bilinçaltımızda biriktirdiğimiz negatif inanç formlarımız ( Ben Değersizim,
Ben Yetersizim gibi ) pozitif inanç formlarıyla ( Ben Değerliyim, Ben Yeterliyim gibi) değiştirilebilir. Bu çok
kısa bir süre içinde yani an’da gerçekleşir.
Uygulama iki şekilde yapılabilir kişi eğitimini alıp kendi kendine uygulayabilir ya da bir uzman ile
çalışabilir. Uzman ile birlikte yapılan uygulamalar, Theta Healing Uygulayıcısının, kişinin dönüştürmek
istediği konuyu öğrenmesiyle başlar, enerji bedeninin temizliği ile devam eder, ardından Theta Healing
tekniğinin en önemli kollarından olan Derin Kazma tekniği uygulanır – bu bölüm soru cevap şeklindedir ve
amaç, kişinin yaşamakta olduğu sorunun kökünde yatan, bilinçaltında kayıtlı, negatif inanç formunu ve
varsa buna dair anıyı bulmaktır. Ulaşılan negatif inanç formunun kişinin gerçekten bilinçaltında inandığı bir
program olup olmadığında bakmak için Kas Testi ile Kinesiyoloji’den faydalanır. Derin Kazma ile ulaşılan ve
kas testiyle kesinleşen, negatif düşünce formu, teta frekansında kişinin onayı ile pozitif hale dönüştürülür.
İşlemin ispatı için kas testiyle değişim gözlemlenebilir.

2. Hangi tür sorunlar, ya da arayışlar için bu teknik uygun olur?

Theta Healing tekniğiyle çalışmak için herhangi bir konu sınırlaması yoktur. En çok çalışılan konular,
ilişki- evlilik sorunları, para ile ilişkiler, bolluk ve bereket sorunları, aile sorunları, sağlık sorunları,ideal kilo
çalışmaları, gençlik ve canlılık kromozomunun aktivasyonu, genetik kısıtlamalar (kıtlık bilinci, genetik
bozukluklar gibi), kariyer hedefine ulaşırken karşılaşılan engellerin aşılması, yabancı dil öğrenme
konusunda yapılan aktivasyonlar ve bu konudaki blokajların çözülmesi olarak sıralanabilir.

3. Kimler bu tekniği uygulamalı? Kimler için uygun değildir?

Bilinci yerinde, konuşabilen ve bu teknik ile şifalanmak isteyen, temel bir inancı olan , herkes için
uygundur. Tekniğin felsefesi, her zaman patolojik rahatsızlıkların ilgili uzmanlar tarafından
değerlendirilmesine yöneliktir. Theta Healing tekniği tedavi yerine geçmez.

4. Konuyla ilgili bilimsel bir destekte bulunabilir misiniz?
Zihni teta frekansına geçiren meditasyon uygulanırken EEG cihazıyla beyin dalgaları ölçümlenir ve teta
frekansına geçiş grafiklere yansır.

5. Tekniği daha sonrasında yaşamımızda nasıl kullanabiliriz? Örneğin kendi kendimize bu
teknikle ilgili bir uygulama yapabilir ya da içsel bir farkındalık yaratmada kullanabilir miyiz?

Teknik, Basic DNA ve Advanced DNA olmak üzere Temel Seviye Uygulayıcılık ve İleri Seviye Uzman
Uygulayıcılık seminerleriyle öğrenilebilir. Bu seminerlerin her biri iki buçuk gün sürmektedir. Kişi Uygulayıcı yani
Theta Healer olduktan sonra hayatı boyunca hem kendine hem de başkalarına bu tekniği uygulayabilir.
Seminerlerde katılımcılar, Uluslararası geçerliliği olan sertifiları almaya hak kazanırlar. Kişi, Uzman Uygulayıcı
olduğunda kendisinin ve başkalarının programlarını bulabilir, değişiklik yapabilir, kendinin veya uyguladığı
kişinin ihtiyacı olan hisleri enerji bedenine tanıtıp yükleyebilir. Tekniğin matematiksel zemininin ötesinde,
spiritüel felsefesi de çok kuvvetlidir. Seminerlerde , katılımcıların hayata bakış açısını değiştirebilecek, içsel
farkındalığını arttıracak, evreni daha kolay anlamayı sağlamaya yarayacak bilgiler verilir. Theta Healing
Tekniğinin pratikliğini ve işe yararlığını deneyimleyenler Derin Kazma modülünün seminerine katılarak devam
ederler ve istekleri doğrultusunda bir çok seminer seçeneği ile çalışmak istedikleri konular üzerinde
uzmanlaşabilirler.

6. Sonuçları ne kadar zamanda kendini gösterir?
Tekniğin sonucu kas testiyle an’da görülebilir. Hayata yansıması kişinin şifalanmaya ne kadar zamanda
izin verdiğiyle de çok yakından bağlantılıdır yani kişi çok hızlı bir değişime hazırsa, değişim an’da
başlayacaktır.

7. Fiziksel ve ruhsal olarak bu tekniğe uygun olma şartları var mıdır, varsa nelerdir?

Fiziksel olarak herhangi bir şart yoktur ancak ruhsal olarak bir inanışa sahip olmak önemlidir. Teknik
uygulanırken, zihne hitap eden komutlar verilirken, ruhsal olarak Yaradan’a inananlar Yaradan’dan ( Theta
Healing’in herhangi bir din ile bağlantısı yoktur.) veya kutsal güç olarak gördükleri kaynaklardan değişimi
talep ederler. Bu nedenle ruhsal olarak bir inanışa sahip olmak şarttır.

 

**Pozitif Dergisi Röportajımdan